Rippikoululeirien säännöt

RAUMAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULULEIREILLÄ VALLITSEVASTA JÄRJESTYKSESTÄ

 

 • Leiriläiset noudattavat leirin johtajien ja muun henkilö­kunnan ohjeita ja määräyksi­ä, koska johtajat ovat vas­tuus­sa leiri­läisistä.
 • Leirillä noudatamme sovittua päiväohjelmaa ja kellonaiko­ja. Yöllä noudatamme hiljaisuutta. Jos hiljaisuuden noudattaminen tuottaa jollekin leiriläiselle vaikeuksia, keskustellaan ongelmasta vanhempien kanssa, ja voidaan siirtyä kotona yöpymiseen.
 • Leirin johtajien on tiedettävä leiriläisten olinpaikka. Siksi leirialueelta ei saa poistua ilman lupaa.
 • Jotta viihtyisimme, pidämme paikat siisteinä sekä sisäl­lä että ulkona. Kiinteistön ja irtaimiston sotkeminen tai muu vahingoittaminen on kielletty. Vahingon aiheutta­ja on korvausvelvollinen. Alaikäisen kohdalla vastuussa ovat hänen vanhempansa tai huoltajansa.
 • Hygienian ja yleisen viihtyvyyden vuoksi jokainen leiril­lä olija huolehtii omasta puhtaudestaan.
 • Turvallisuuden vuoksi uimaan voi mennä vain luvan kanssa ja silloin kun seurakunnan työntekijä (ei pelkkä isonen) toimii rannalla valvojana.
 • Paloturvallisuuden vuoksi avotulen teko on kielletty. Leirin johtajat vastaavat leirinuotiopaikan käytöstä.
 • Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty rippikoululaisilta. Seurakunnan leirikeskukset ovat niin ikään savuttomia. Sääntörikkomuksesta otetaan yhteyttä rippikoululaisen vanhempiin/huoltajaan.
 • Alkoholin tuominen leirille, hallussapito ja nauttiminen ovat ehdottomasti kiellettyjä. Alkoholirikkomuksista seuraa välittömästi leiriltä poisto, huumeisiin liittyvissä asioissa otetaan lisäksi aina yhteyttä poliisiin.
 • Energiajuomat ovat rippileireillä kielletty.
 • Makeisia, limsaa ja muita ruokahalua vieviä naposteltavia ei ole tarkoituksenmukaista tuoda leirille ylettömiä määriä. Ne eivät kuulu sellaisiin leiritarvikkeisiin, joita vanhemmat voivat leirille kesken leirin tuoda.
 • Kännykän voi ottaa mukaan leirille. Sen käyttö on sallittu vain erikseen sovittavana aikana.  Yöhiljaisuuden ajaksi kännykät kerätään talteen. Leirikirjeessä on lueteltu muita leirillä tarvittavia tai kiellettyjä asioita. Nappikuulokkeet ovat vapaa-ajalla sallittuja, kaikenlaiset kaiuttimet täysin kiellettyjä.
 • Leirikeskuksen tavarat ovat yhteistä omaisuuttamme. Siksi pidämme niistä hyvää huolta ja palautamme lainatut tava­rat aina paikoilleen.
 • Kaikki täyttävät turvallisuuslomakkeen. Ilman sen asianmukaista täyttämistä ei leirille voi tulla.
 • Pelisääntöjä noudattamalla vahvistamme leirin yhteishenkeä. Jos joku leiriläinen ei noudata sääntöjä, johtajat keskustelevat hänen kanssaan. Tarvitta­essa otamme yhteyttä huoltajaan. Leiriltä poistaminen on myös täysin mahdollista: kotiyöpymisen osalta päätöksen tekee leirin johtaja, rippikoulun keskeyttämisestä kokonaan päättää kirkkoherra leirin johtoa kuultuaan. Isosten poistamisesta päättää leirin johtaja, leiriavustajien poistamisesta kirkkoherra.
 • Nuoret ovat leirin aikana suppean tapaturmavakuutuksen piirissä. Seurakunnan vakuutus ei kata leiriläisen omaisuutta.